Profily členov Katedry DH

# Názov článku
1 PhDr. Daniel Jordán, PhD.
2 Mgr. Lucia Lenzová
3 Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
4 Doc. MUDr. Milan Kotráň, mim. prof
5 MUDr. Peter Biroš, PhD.