PhDr. Daniel Jordán, PhD.

Vysokoškolské vzdelanie: 1985 – 1992  FF UK Bratislava, odbor pedagogika-ošetrovateľstvo

 

Ďalšie vzdelávanie: 2000 – I. a II. Kvalifikačná skúška v odbore ošetrovateľstvo,

Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Bratislava

Téma práce:  „Metodika výučby predmetu Rádiológia“

2003 – rigorózna skúška v odbore ošetrovateľstvo Trnavská univ.

Téma rigoróznej práce:

„Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov

s nádorovým ochorením štítnej žľazy“

2005-2010 – doktorandské štúdium na Fakulte humanitných

a prírodných vied PU v Prešove

Téma doktorandskej práce: „Abrázia a kazivosť chrupu v minulosti a súčasnosti“

Pracovné skúsenosti: 1984 – 1991 Nemocnica s poliklinikou v Prešove,

Rádioterapeutické odd., rádiologický laborant

1991 – 2002 Stredná zdravotnícka škola Prešov, učiteľ odborných predmetov

2002 – 2005 FZ PU v Prešove, odborný asistent na katedre ošetrovateľstva

2005 až po súčasnosť – vedúci katedry dentálnej hygieny FZ PU v Prešove

2004 až po súčasnosť – predseda disciplinárnej komisie FZ PU v Prešove

mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.