MUDr. Peter Biroš, PhD.

VZDELANIE

 

2001 - 2006

Doktorandské štúdium - získaný titul PhD. na Fakulte humanitných

a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

 

1982

Nadstavbová atestácia z maxilofaciálnej chirurgie

 

1977

I. atestácia zo stomatológie

 

1968 - 1974

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor stomatológia

 

1965 - 1968

Stredná všeobecno-vzdelávacia škola v Prešove

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

 

1.september 2006 - trvá

Vysokoškolský pedagóg – odborný asistent

Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove

Katedra dentálnej hygieny

 

1.september 2006 - trvá

Prednosta Kliniky maxilofaciálnej chirurgie a dentálnej hygieny

 

január 1992

Okresný odborník pre stomatológiu

 

január 1992 – jún 2008

Krajský odborník pre stomatológiu

október 2002 – jún 2006

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

1. júl 2002 – 31.8.2006

Riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove

 

17.február 1997 – 30.apríl 1999

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Prešove

 

1.máj 1996 – jún 2002

Primár stomatochirurgického oddelenia v Nemocnici s poliklinikou v Prešove

 

1.február 1983 – 30.apríl 1996

Ordinár stomatochirurgického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Prešove

 

1.september 1975 – 31. január 1983

Lekár stomatochirurgického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Prešove

 

1.september 1974 – 31. august 1975

Základná vojenská služba – Hradec Králové, Ústredná vojenská nemocnica

Praha

1. august 1974 – 31.august 1974

Lekár stomatochirurgického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Prešove

 

 

 

OSOBNÉ ODBORNÉ SCHOPNOSTI

 

Práca s počítačom      MS Word, MS Excel, Internet

 

 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Publikačná činnosť      Autor skrípt, spoluautor publikácií, monografie, prednášky z oblasti

stomatochirurgie, paradentológie, antropológie, röntgenológie