Mgr. Lucia Lenzová

Vzdelanie:

 

R 2005  ukončenie štúdia v študijnom programe učiteľstvo 1.stupeň, na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove

 

 

R. 2008  ukončenie štúdia v študijnom odbore Dentálna hygiena, na Fakulte zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove

 

 

Pracovné skúsenosti:

 

R. 2006 pôsobenie v privátnej zubnej ambulancii v Prešove ako dentálna hygienička

 

R. 2006 pôsobenie na Fakulte zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove ako externý

vyučujúci v odbore Dentálna hygiena

 

R 2011 pôsobenie na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

ako odborný asistent na Katedre dentálnej hygieny

 

- koordinácia projektu Zdravý úsmev v materských a základných školách

 

 

 

 

Jazykové znalosti:

 

Nemecký jazyk – mierne pokročilý