Videá

Využitie didaktických zobrazovacích techník pri výučbe študentov odboru Dentálna hygiena

Inštruktážne videá

5th InternationalWeek Prevention and DH, 2nd Dental Hygiene and Prevention Congress 03. - 07.05.2010
Dental Hygiene Department Health Faculty of University Presov

Video1
Video2