Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Vzdelanie:

2009              Habilitačné konanie

1998 – 2001  Doktorandské štúdium Lekárska fakulta UK v Bratislave, vedecko-

akademická hodnosť PhD.

Téma doktorandskej práce: Hygienická fáza v pláne stomatologického ošetrenia

1991              Špecializačná nadstavbová atestácia v odbore parodontológia

Téma atestačnej práce: Vplyv hladín hormónov na stav parodontu žien

1984              Atestácia 1. stupňa v odbore stomatológia

1976 – 1981  Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach odbor stomatológia

Doplňujúce informácie o vzdelaní:

2008              Študijný pobyt: Dental Hygiene School, Hogeschoool Inholland,

University of Professional Education, ACTA Amsterdam, Holandsko

Témy: Efektivita práce dentálneho hygienika v praxi zubného lekára,

Manažment práce zdravotníckeho pracovníka pri práci s ľuďmi

rozličných etník

2005              Študijný pobyt: Dental Hygiene School, Hogeschoool Inholland,

University of Professional Education, ACTA Amsterdam, Holandsko

Téma: Príprava štandardizovaných postupov v dentálnohygienickej

starostlivosti.

1997              Vedenie preventívnych programov orálneho zdravia,

Zahnärztliches Institut, UNI  Zürich, Švajčiarsko

1994              Študijný pobyt: Uplatnenie dentálneho hygienika v praxi zubného

lekára, Basel, Švajčiarsko

1993              Študijný pobyt: Dental Hygiene School, University of Professional

Education, Utrecht, Holandsko

Téma: Príprava pedagogických pracovníkov pre študijný odbor dentálna

hygiena

1993              Študijný pobyt: Dentalhygiene Schule, Minerwastrasse 99, Zürich,

Švajčiarsko

Téma: Príprava pedagogických pracovníkov pre študijný odbor Dentálna

hygiena

 

.

Pracovné skúsenosti:

1991 - 1994  NsP Prešov, ordinár pre parodontológiu a ochorenia slizníc

1993 - 2003  Stredná zdravotnícka škola Prešov, externý učiteľ

1997 - 2000  Doktorandské štúdium, Lekárska fakulta UK v Bratislave,

Stomatologická klinika Heydukova 8, Bratislava

Pozícia: externý doktorand

Doktorandská práca na tému: „Hygienická fáza v pláne

stomatologického ošetrenia“

2001 - 2008  LF UK v Bratislave, Stomatologická klinika

Pozícia: externý prednášajúci

2003 - 2008  Fakulta zdravotníctva PU Prešov,

Pozícia: hosťujúci docent, odborný asistent

2005 - 2008  FNsP Prešov,

Pozícia: zástupca prednostu Kliniky maxilofaciálnej chirurgie a DH

Náplň práce: vedenie klinickej praxe v parodontológii, röntgenológii,

dentálnej hygiene, vedenie preventívnych programov

 

Jazykové znalosti

Nemecký jazyk – aktívne

Anglický jazyk – mierne pokročilý

Ruský jazyk – aktívne