Dentálny hygienik

DENTÁLNY HYGIENIK – ideálny tím pre VÁŠ zdravý úsmev

DENTÁLNY HYGIENIK

Povolanie dentálneho hygienika patrí do kategórie medicínsko – terapeutických povolaní. Ako kompetentný, samostatný člen v zubolekárskej praxi,  pracuje najmä v súkromných ambulanciách, ale aj v ústavoch, školách, nemocniciach, firmách, dentálnych klinikách a školách dentálnej hygieny.

Práca dentálneho hygienika je určená pre ľudí všetkých vekových kategórií. Základnou úlohou jeho práce je udržanie optimálneho zdravia v dutine ústnej.

KOMPETENCIE DENTÁLNEHO HYGIENIKA / HYGIENIČKY:

 • vysvetľuje pacientom príčiny ochorení zubov a závesného aparátu zuba (KAZY a ZÁPAL PARODONTU),
 • oboznamuje pacientov ako a akými prostriedkami je možné liečiť ochorenia a ako sa im dá predchádzať,
 • radí svojim pacientom v oblasti výživy a zdravého životného štýlu,
 • vyšetruje pacientov klinicky a rentgenologicky podľa zmien mäkkých a tvrdých tkanív, podľa stavu ústnej hygieny, typu kariéznych lézií (kazov), stupňa zápalu parodontu,
 • zostavuje spolu so zubným lekárom a pacientom plán ošetrenia, plán prevencie a plán udržania zdravia po celý život,
 • odstraňuje povlaky zo zubov,
 • aplikuje rôzne metódy fluoridácie,
 • zúčastňuje sa zdravotníckych akcií, v spolupráci s partnermi (napríklad zubnými lekármi, zdravotníckym personálom, inštitúciami, firmami a pod.),
 • vykonáva administratívne práce.

Výhody pre klienta:

Dentálny hygienik ponúka klientom rôzne alternatívy postupov v pláne prevencie a liečby s ohľadom na finančnú a časovú náročnosť. Vysvetľuje význam preventívnych opatrení v pravidelných kontrolách – recalloch, práve v súvislosti s ušetrením nákladov na liečbu (zabránenie orálnych ochorení zabráni zvýšeniu finančných a časových nákladov na liečbu).

To vedie k:

 • dlhodobému udržaniu si zdravia zubov a závesného aparátu zuba,
 • včasnému rozpoznaniu chorobných zmien v dutine ústnej,
 • udržaniu si schopnosti žuť, zabráneniu fonetických porúch a estetických defektov,
 • jasnému zlepšeniu kvality života aj v starobe.

Tieto poznatky umožňujú zdravú výživu a ovplyvňujú optimálne trávenie až do vysokého veku. Okrem toho dentálny hygienik informuje klienta o vzájomnej súvislosti medzi orálnymi chorobami ako sú zubný kaz a parodontitída a celkovými zdravotnými problémami. Orálne ochorenia sú v súčasnosti zaradené medzi chronické celkové ochorenia.

Dentálny hygienik v tíme:

 • je súčasťou zubno-lekárskeho tímu,
 • je špecialistom na prevenciu,
 • úzko spolupracuje so zubným lekárom  (spolupráca na tejto úrovni je nevyhnutná),
 • zabezpečuje, aby sa klienti sa v zubno-lekárskom tíme cítili dobre a boli optimálne ošetrení.

Dentálny hygienik:

Podľa platnej legislatívy v SR má dentálny hygienik ukončené vzdelanie po trojročnom vysokoškolskom štúdiu na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove po úspešnom absolvovaní štátnej záverečnej skúšky získava titul Bc.

Nižšie formy vzdelania v oblasti dentálnej hygieny (ukončené ako nadstavbové štúdium na stredných zdravotníckych školách) oprávňujú vykonávať dentálnu hygienu v obmedzenom rozsahu (viď kompetencie DH).

Dentálneho hygienika s vyskoškolským vzdelaním  spoznáte podľa menovky

BC. DH  (Slovak Dental Hygienist)

INTERNETOVÉ ADRESY ŠKÔL DH:

Škola DH v Prešove – www.unipo.sk Fakulta zdravotníctva, Dentálna hygiena

info: www.zdravyusmev.sk

Škola DH v Berlíne – www.feusi.ch

Škola DH v Geneve – www.geneve.ch/cepepe

Škola DH v Zürichu – www.dhsz.ch

Škola DH v Zürichu – Nord www.pszn.ch

SlovakDentalHygienist

Katedra Dentálnej hygieny

Klinika maxilofaciálnej chirurgie a dentálnej hygieny

Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove

Fakultná nemocnica s poliklinikou

Partizánska 1

Hollého 14

080 01  Prešov

080 01  Prešov

Slovensko

Slovensko

Tel. +421/0/7

Tel. 00421 51 7011378

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Homepage: www.unipo.sk/7056

Homepage: www.zdravyusmev.sk