Doc. MUDr. Milan Kotráň, mim. prof

Vzdelanie:

 

R. 1973  ukončenie štúdia stomatológie na Lekárskej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach

 

R. 1976  atestácia I.st. zo stomatológie

 

R. 1982  atestácii II. st. zo stomatológie

 

R. 1983 si obhájil na LF Karlovej Univerzity v Prahe kandidátsku dizertačnú prácu na tému : „  Diagnostika a vyšetrovacie metódy ochorení TMK“

 

R. 1991 habilitácia na Lekárskej fakulteUniverzite Komenského v Bratislave  prácou:             „ Využitie počítačovej tomografie v diagnostike ochorení TMK“.

 

 

Pracovné skúsenosti:

 

R .1975 pôsobenie v OUNZ Prešov ako lekár – stomatológ

 

R. 1978 pôsobenie na I. stomatologickej klinike FN v Košiciach

 

R.  1978  až po súčasnosť - odborný asistent  I. stomatologickej kliniky LF UPJŠ v Košiciach

 

R. 1990 až po súčasnosť vedenie protetickej sekcie Slovenskej stomatologickej spoločnosti

 

R.1998 a v r. 2008 ocenený dekanom  LF UPJŠ ako najlepší učiteľ

 

R .2004-2005, a od r. 2009 až po súčasnosť -  funkčnom mieste profesora na LF UPJŠ v Košiciach

 

R. 2004-2009 - hlavný odborný garant študijného programu dentálna hygiena na FZ PU, v Prešove a v súčasnosti ako VŠ učiteľ

 

Jazykové znalosti

 

Anglický jazyk –aktívne

Ruský jazyk – mierne pokročilý